Рейтинг CMS Joomla.
Шаблоны joomla 3 скачать бесплатно.
Logo
values
Facebook YouTube
 • slide1_.jpg
 • slide2_.jpg
 • slide3_.jpg
 • slide4_.jpg
 • slide5_.jpg
 • slide6_.jpg
 • slide7_.jpg
 • slide8_.jpg
 • slide9_.jpg
 • slide10_.jpg

 Форма заяви про приєднання електроустановки певної потужності

 Форма типового договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу

 Форма типового договору про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу з проектування лінійної частини приєднання замовником

 Форма типового договору про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу «під ключ»

 

 Роз’яснення щодо укладання договорів та приєднання Замовника

У   відповідності до Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП № 310 від 14.03.2018 року, до якого було внесено зміни постановами НКРЕКП № 2595 від 03.12.2019 року,

№   1209 від 24.06.2020 року та № 717 від 28.04.2021 року, замовник послуги з приєднання, у будь-який зручний для нього спосіб (особисто, поштою, через вебсайт Товариства із використанням ЕЦП) звертається до ОСР із заявою про приєднання до умов договору за типовою формою.

 

У   заяві про приєднання зазначаються відомості про:

 1. номер запису про право власності та реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
 2. унікальний номер запису замовника (фізичної особи) в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
 3. реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті (або слово «відмова» у разі, якщо паспорт виготовлений у формі картки) – серія та номер паспорта) (за наявності);
 4. наявність/відсутність статусу платника єдиного податку;
 5. індивідуальний податковий номер (для юридичних осіб);
 6. код ЄДРПОУ у випадку подання заяви юридичною особою.

 

До заяви про приєднання додаються такі документи:

 1. копія паспорта у разі відсутності унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (для фізичних осіб);
 2. належним чином оформлений документ, що посвідчує право на представництво інтересів особи у випадку подання заяви представником;
 3. копія документа, що підтверджує право власності чи користування об’єктом нерухомого майна у разі відсутності відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
 4. графічні матеріали із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);
 5. техніко-економічне обґрунтування (у визначених Кодексом випадках, в інших випадках – за наявності);
 6. інформаційна довідка-повідомлення (довільної форми) щодо наявності або відсутності намірів брати участь в аукціоні з розподілу річної квоти підтримки (для суб’єктів господарювання

– виробників ВДЕ).

 

У разі приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об'єкті архітектури (дах, фасад), технічних засобів телекомунікації на об’єкті архітектури до заяви про приєднання додатково додаються:

 1. копія документа, що підтверджує право власності чи користування об'єктом архітектури або право власності чи користування частиною об'єкта архітектури (дах, фасад) (у разі приєднання фотоелектричної станції);
 2. копія договору з доступу (у випадку приєднання технічних засобів телекомунікації відповідно до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»);

 

Порядок формування (розрахунку) плати за приєднання електроустановок замовників до електричних мереж системи передачі та системи розподілу, збільшення величини існуючої абонованої приєднаної потужності електроустановок замовника, підвищення рівня надійності електрозабезпечення електроустановок замовника, зміни ступеня напруги в точці приєднання, зміни схеми живлення електроустановок замовника (з однофазної на трифазну) та/або зміни точки забезпечення потужності регулюється Методикою (порядком) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу затвердженої Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 18 грудня 2018 року № 1965 (у редакції  постанови НКРЕКП 25.11.2020 № 2161)

Плата за стандартне приєднання Пст (бз ПДВ) розраховується за формулою

За умови забезпечення замовником виконання проєктної документації лінійної частини приєднання плата за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу передбачає:

складову плати за приєднання потужності (ураховуючи потужність, що створюється), яка визначається як добуток величини замовленої до приєднання потужності та ставки плати за нестандартне приєднання потужності;

складову плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання, що визначається згідно з кошторисом, який є невід'ємною частиною відповідної проєктної документації, розробленої замовником з урахуванням вимог  Кодексу


Ставки

   величини ставок плати за стандартне приєднання на 2022 рік


   величини ставок плати за нестандартне приєднання потужності та ставки плати за лінійну частину приєднання на 2022 рік


   величини коефіцієнтів завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі напругою 35-110(154) кВ оператора системи розподілу (для кожної територіальної одиниці оператора системи розподілу), розрахованих згідно з Методикою (порядком) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 грудня 2018 року № 1965, та використаних при розрахунку ставок плати за нестандартне приєднання потужності на 2022 рік


   Інформація про величину коефіцієнтів завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі напругою 35-110(154) кВ оператора системи розподілу (для кожної територіальної одиниці АТ "Сумиобленерго")

Страница 1 из 29

НОВИНИ

ВІДЕОМАТЕРІАЛИ

ФОТОМАТЕРІАЛИ