Рейтинг CMS Joomla.
Шаблоны joomla 3 скачать бесплатно.
Logo
values
Facebook YouTube
 • slide1_.jpg
 • slide2_.jpg
 • slide3_.jpg
 • slide4_.jpg
 • slide5_.jpg
 • slide6_.jpg
 • slide7_.jpg
 • slide8_.jpg
 • slide9_.jpg

 

Умови надання доступу до системи розподілу електричної енергії

 1. Користувачі, які в установленому Кодексом систем розподілу порядку виконали вимоги щодо приєднання до системи розподілу, мають право на доступ до системи розподілу товариства та на отримання послуг з розподілу електричноїенергії.
 2. Товариство забезпечує доступ третіх сторін до своєї системи розподілу та надає послуги з розподілу електричної енергії на прозорих та недискримінаційнихумовах.
 3. Товариство не має права відмовити у доступі до своєї системи розподілу, крім випадків недостатньої пропускної спроможності. При цьому товариство має надати обґрунтування причини такої відмови, яка має базуватися на об'єктивних і технічно та економічно обґрунтованих критеріях, а також інформацію про обґрунтований строк, необхідний для створення резерву пропускної спроможності мереж відповідно до затвердженого НКРЕКП плану розвитку системи передачі або системирозподілу.
 4. Доступ до системи розподілу та послуги з розподілу надаються товариством на підставі договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, укладеного між товариством та Користувачем відповідно до умов Кодексу систем розподілу. Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії визначає зобов'язання товариства щодо забезпечення розподілу електричної енергії в межах замовленого Користувачем обсягу потужності за тарифами, що встановлюються НКРЕКП.
 5. Якщо товариство здійснює розподіл електричної енергії в точку(и) приєднання електроустановок виробника, призначених тільки для споживання, такий виробник прирівнюється до споживача та має права і обов'язкиспоживача.
 6. Оплата послуг з розподілу електричної енергії здійснюється за тарифами, які встановлюються НКРЕКП відповідно до затвердженої нимметодики.
 7. Товариство забезпечує Користувачів інформацією, необхідною для вільного та ефективного доступу і використання системи розподілу, у тому числі щодо умов надання доступу і послуг з розподілу (включаючи тарифи) та показників якості електропостачання, відповідно до умов Кодексу системрозподілу.

 

Розрахунки за послуги з розподілу електричної енергії

 1. Товариство має право своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги з розподілу електричноїенергії.
 2. Сума оплати послуг з розподілу визначається виходячи з обсягу електричної енергії, яка була розподілена товариством для відповідного Користувача, та тарифу на розподіл електричної енергії.
 3. З метою здійснення розрахунків товариство виставляє Користувачу рахунок на оплату послуг зрозподілу.
 4. Рахунок на оплату послуг з розподілу за розрахунковий період надається товариством у порядку, передбаченому договором про надання послуг з розподілу електричної енергії. У рахунку обов'язково зазначається кінцева дата його оплати згідно з договором про надання послуг з розподілу електричноїенергії.
 5. Користувач повинен оплатити повну суму виставленого товариством рахунку не пізніше зазначеної в ньому кінцевої дати. Фактичною датою платежу вважається дата зарахування коштів Користувача на розрахунковий рахунок товариства.

 

 

 

 

 

 

 

Доводимо до Вашого відома, що згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" від 16.04.2020, відбулась зміна найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИОБЛЕНЕРГО" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИОБЛЕНЕРГО".
Звертаємо Вашу увагу на те, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИОБЛЕНЕРГО" є правонаступником всіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИОБЛЕНЕРГО".

 

  Договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії (редакція договору, що укладався до 31.05.19)
  Договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії (редакція договору, що укладався з 01.06.19 по 30.09.19)
  Договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії (редакція договору, що укладається з 01.10.19 по 31.10.19)
  Договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії (редакція договору, що укладався з 01.11.19 по 21.04.20)
  Договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії (редакція договору, що укладається з 22.04.20 по 02.12.20)
  Договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії (редакція договору, що укладався з 03.12.20 по 26.09.21)
  Договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії (редакція договору, що укладався з 27.09.21 по 30.12.21)
  Договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії (редакція договору, що укладається з 31.12.21)
  Додаток Заява приєднання (редакція заяви приєднання, що надавалась до 30.09.19)
  Додаток Заява приєднання (редакція заяви приєднання, що надавалась з 01.10.19 по 21.04.20)
  Додаток Заява приєднання (редакція заяви приєднання, що надавалась з 21.04.20 по 30.06.20)
  Додаток Заява приєднання (редакція заяви приєднання, що надавалась з 01.07.20 по 27.09.21)
  Додаток Заява приєднання (редакція заяви приєднання, що надається з 27.09.21)
  Реєстр постачальників
Врегулювання взаємовідносин між споживачами та ПАТ "Сумиобленерго" на момент  запровадження нового ринку електричної енергії у відповідності до Закону України "Про ринок електричної енергії" (до 01.01.2019). 

 Заява-приєднання до умов договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії
 Додатки

Доводимо до Вашого відома, що згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" від 16.04.2020, відбулась зміна найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИОБЛЕНЕРГО" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИОБЛЕНЕРГО".
Звертаємо Вашу увагу на те, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИОБЛЕНЕРГО" є правонаступником всіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИОБЛЕНЕРГО".

Укладення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії в зв’язку з запровадженням нового ринку електричної енергії (після 01.01.2019).

 Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (з 01.11.2021)
 Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (укладався з 29.09.2021 по 31.10.2021)
 Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (укладався з 01.07.2020 по 28.09.2021)
 Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (укладався з 22.04.2020 по 30.06.2020)
 Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (до 21.04.2020)
 Заява на укладення/внесення змін до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії
 Зразок заповнення заяви на укладення/внесення змін до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії

Для укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії Споживач повинен подати АТ "Сумиобленерго" письмову заяву (засобами поштового або електронного зв’язку) та документи, визначені КСР, за 20 робочих днів до бажаної дати початку отримання послуг з розподілу електричної енергії (п. 11.3.2 КСР).

Форма заяви на укладення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії розроблена АТ "Сумиобленерго", розміщена на офіційному веб-сайті у доступному для перегляду та завантаження форматі і є додатком 1 до даного Порядку (п. 11.3.3-11.3.4 КСР). У заяві про укладення договору зазначається місцезнаходження об'єкта, реквізити заявника та наявність чинного паспорту точки розподілу (абз. 2 п. 2.1.7 ПРРЕЕ).

Згідно п. 11.3.5 КСР до заяви споживачем додаються документи визначені п. 2.1.7 ПРРЕЕ.

Пунктом 2.1.7 ПРРЕЕ встановлено:

-  заяву про укладення відповідного договору із зазначенням місцезнаходження об’єкта та реквізитів заявника та наявності чинного паспорту точки розподілу;

-  для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), роздрукований із мережі Інтернет, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;

для фізичних осіб: копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);

копію документа, яким визначено право власності чи користування на об'єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку або її частину (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта), право на розміщення електроустановок на території здійснення господарської діяльності з розподілу електричної енергії (у разі відсутності об'єкта споживача). У разі укладення за двома та більше об'єктами споживача одного договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії споживач подає документи, передбачені цім підпунктом за кожним із об'єктів споживача;

копію документа про підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з установчого документа про повноваження керівника (для юридичних осіб), копію довіреності, виданої в установленому порядку тощо), за необхідності;

копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) та постачання електричної енергії на будівельні майданчики, у разі якщо наявність такого дозволу є обов'язковою або зазначені документи вимагаються законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених законодавством випадках, копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок);

-  довідку про обсяги очікуваного споживання електроенергії окремо за кожною площадкою вимірювання споживача;

-  та інші документи, за необхідності, які передбачені вимогами чинного законодавства.

Окрім того, згідно розділу IV п. 1.4 та п. 3.1 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених Міністерством палива та енергетики України № 258 від 25.07.2006, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за №1143/13017, споживачу, що не є побутовим необхідно надати:

-  копію розпорядчого документу про призначення особи, відповідальної за електрогосподарство, з перевіркою знань та присвоєння групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок;

копії протоколів вимірювання електричного обладнання.Страница 5 из 26

НОВИНИ