Рейтинг CMS Joomla.
Шаблоны joomla 3 скачать бесплатно.
Logo
values
Facebook YouTube
  • slide1_.jpg
  • slide2_.jpg
  • slide3_.jpg
  • slide4_.jpg
  • slide5_.jpg
  • slide6_.jpg
  • slide7_.jpg
  • slide8_.jpg
  • slide9_.jpg

Основні відомості про емітента

Повне найменування емітента

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИОБЛЕНЕРГО»

Скорочене найменування емітента

АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»

Код ЄДРПОУ

23293513

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Юридична адреса емітента

40035, м.Суми, вул.Івана Сірка, 7

Поштова адреса емітента

40035, м.Суми, вул.Івана Сірка, 7

Міжміський код, телефон, факс емітента

0(800)300-247, (0542) 65-96-59, факс (0542)78-64-24

Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

Дата державної реєстрації

20 жовтня 1998 року

Орган, що провів державну реєстрацію

Виконавчий комітет Сумської міської ради

Основні види діяльності за КВЕД

35.13 Розподілення електроенергії

Статутний капітал

44281374

Номінальна вартість акції, грн.

0,25

Кількість акцій

177125496

Вид, тип акцій

прості іменні

Форма існування акцій

бездокументарна

Частка простих акцій в статутному капіталі (%)

100

Дата проведення останніх Загальних зборів акціонерів

16 квітня 2021 року

Адреса, за якою звертатись для ознайомлення з документами

40035, м. Суми, вул. Івана Сірка, 7

група з питань корпоративних прав, кім. 203

або на сторінці: https://soe.com.ua/aktsioneram

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування

ТОВ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

24241079

4. Місцезнаходження

вул. Воскресенська (Ленiна), буд.8-10, м. Днiпро, Днiпропетровська обл., 49000, Україна

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 263469

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

7. Міжміський код та телефон/факс

(056) 789 17 80 (056) 372 90 56

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

9. Опис

Депозитарнi послуги надаються на пiдставi Договору № 12/12/2011-Д, укладеного мiж ПАТ "Сумиобленерго" та ТОВ "Iнтер-Сервiс-Реєстр" 12 грудня 2011 року.

1. Найменування

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

30370711

4. Місцезнаходження

м. Київ, 04107, вул. Тропініна 7-Г

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 591 04 40 (044) 482 52 14

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

9. Опис

Згiдно з Законом України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 №5178-VI 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку зареєстрованi наданi ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (Рiшення НКЦПФР вiд 01.10.2013 №2092). Центральний депозитарiй забезпечує формування та функцiювання системи депозитарного облiку цiнних паперiв.
Мiж ПАТ "Сумиобленерго" та ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" укладено договiр про обслуговування емiсiї/випускiв цiнних паперiв №ОВ-1313 вiд 04.11.2013.

1. Найменування

ПрАТ "Страхова компанiя "Арсенал Страхування"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

33908322

4. Місцезнаходження

03056, м. Київ, вул. Борщагiвська 154

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №198582

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.02.2013

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 502-67-37 (044) 502 67 30

8. Вид діяльності

Страховi послуги

9. Опис

Мiж ПАТ "Сумиобленерго" та ПрАТ "СК "Арсенал Страхування" укладено договiр обов'язкового страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв пiд час перевезення небезпечних вантажiв.

1. Найменування

ПрАТ "Страхова компанiя "КРОНА"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

30726778

4. Місцезнаходження

04071, м. Київ, вул. Костянтинiвська, 19

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 293774

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

29.04.2014

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 220-09-00 (044) 220-09-00

8. Вид діяльності

Страховi послуги

9. Опис

Мiж ПАТ "Сумиобленерго" та ПрАТ "Страхова компанiя "КРОНА" укладено договiр обов'язкового особистого страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi.

1. Найменування

ТОВ "Український енергетичний реєстр"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

21656006

4. Місцезнаходження

01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 286614

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2013

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 499 90 08 (044) 499 90 08

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

9. Опис

Мiж ПАТ "Сумиобленерго" та ТОВ "Український енергетичний реєстр" укладено договiр на обслуговування рахунку у цiнних паперах.

1. Найменування

Приватне підприємство Аудиторська компанія «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН»

2. Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

3. Kод за ЄДРПОУ

21326993

4. Місцезнаходження

Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, буд. 5, кв. 11

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0238

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

7. Міжміський код та телефон/факс

8. Вид діяльності

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту

9. Опис

Між АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" та Приватним підприємством Аудиторська компанія «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН»укладено договір про надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

ТЕСТОВА КАРТА РОЗТАШУВАННЯ ТП 10/0,4, ПС 35-110 КВ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ (оновлюється)

Шановний споживачу!

 

Висловлюємо Вам подяку, що протягом минулого року користувалися послугами нашого підприємства та вважаємо своїм обов'язком, згідно з постановою НКРЕКП від 30.03.2017 № 464, довести до Вашого відома інформацію, а саме:

   

Середньомісячне споживання у 2018 році на одне домогосподарство 

 

Населення

Населення з електроопаленням

фізичні одиниці, кВт∙год

Середнє по споживачах

116

1 106

Середнє по області

116

1 106

Середнє по Україні

164

975

Середнє по країнах ЄС*

304

Середнє по Польщі*

168

Середнє по Угорщині*

227

Середнє по Словаччині*

219

Середнє по Румунії*

140

Середнє по Молдові*

н/д

* за офіційними даними, наведеними на сайті Євростат станом на 27.02.2019 року за I півріччя 2018 року.

 


Порівняння тарифів на електричну енергію для населення, грн/кВт∙год (з податками)**
 

Україна

Румунія

Польща 

Словаччина 

Чехія 

1,28

4,21

4,86

5,84

6,81

** Використано курс НБУ за I півріччя 2018 року – 1 євро = 32,42 грн.

 

 

Структура ринкового тарифу на електричну енергію для населення у 2018 році 

Виробництво електроенергії (генерація), 71%

Дистрибуція, 29%

 

 

Структура виробництва електричної енергії в Україні по видах генерації у 2018 році, % 

 

НАЕК «Енергоатом»

ТЕС

ГЕС

ТЕЦ

«Зелена» енергія

Частка у загальному обсязі виробництва

54,5%

29,5%

7,7%

6,4%

2,0%

Частка у загальній вартості

27,0%

47,1%

4,9%

12,4%

8,7%

 Довідково: термін відновлення розподільчих електричних мереж виключно за рахунок амортизації становить близько 110 років.

 

SAIDI, тривалість перерв в електропостачанні у 2018 році, хвилин 

Тривалість перерв, хв

ПАТ "Сумиобленерго"

(підприємство)

Україна

Країни ЄС

планові

непланові

планові

непланові

планові

непланові

808

558

455

696

160

102

 

З планами державного контролю та результатами перевірок ліцензійної діяльності можна ознайомитись на офіційному веб-сайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua.

З додатковою інформацією Ви можете ознайомитись на веб-сайті підприємства: www.soe.com.ua.

 

З повагою, АТ "Сумиобленерго"

 


 

 Шановний споживачу!

Висловлюємо Вам подяку, що протягом минулого року користувалися послугами нашого підприємства та вважаємо своїм обов'язком, згідно з постановою НКРЕКП від 30.03.2017 N 464, довести до Вашого відома інформацію, а саме:

Середньомісячне споживання у 2017 році на одне домогосподарство

 

Населення

Населення з електроопаленням

фізичні одиниці, кВт*год

Середнє по споживачах

119

766

Середнє по області

119

766

Середнє по Україні

160

1 039

Середнє по країнах ЄС*

306

Середнє по Польщі*

169

Середнє по Угорщині*

220

Середнє по Словаччині*

230

Середнє по Румунії*

135

Середнє по Молдові*

н/д

* за офіційними даними, наведеними на сайті Євростат станом на 20.03.2018.

 

Порівняння тарифів на електричну енергію для населення, грн/кВт*год (з податками)

Україна

Румунія**

Польща**

Словаччина**

Чехія**

1,28

4,39

4,63

4,56

4,57

** за даними квартального звіту Єврокомісії про європейські ринки електричної енергії за IV квартал 2017 року.

Використано курс НБУ за IV квартал 2017 року – 1 євро =31,76 грн.

 

Структура ринкового тарифу на електричну енергію для населення у 2017 році

Виробництво електроенергії (генерація), 71 %

Дистрибуція, 29 %

 

Структура виробництва електричної енергії в Україні по видах генерації у 2017 році, %

 

НАЕК "Енергоатом"

ТЕС

ГЕС

ТЕЦ

"Зелена" енергія

Частка у загальному обсязі виробництва

56,6 %

28,5 %

6,9 %

6,5 %

1,5 %

Частка у загальній вартості

28,1 %

47,3 %

4,2 %

12,9 %

7,5 %

 

Довідково: термін відновлення розподільчих електричних мереж виключно за рахунок амортизації становить близько 114 років.

 

SAIDI, тривалість перерв в електропостачанні у 2017 році, хвилин

 

ПАТ "Сумиобленерго"
(підприємство)

Україна

Країни ЄС

 

планові

непланові

планові

непланові

планові

непланові

Тривалість перерв, хв

706

489

485

728

104

138

 

З планами державного контролю та результатами перевірок ліцензійної діяльності можна ознайомитись на офіційному веб-сайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua.

З додатковою інформацією Ви можете ознайомитись на веб-сайті підприємства: www.soe.com.ua.

 

З повагою,

АТ "Сумиобленерго"

 


 

  Шановний споживачу!

       Висловлюємо Вам подяку, що протягом минулого року користувалися послугами нашого підприємства, та вважаємо своїм обов'язком згідно з постановою НКРЕКП від 30.03.2017 N 464 довести до Вашого відома інформацію, а саме:

 

Середньомісячне споживання у 2016 році на одне домогосподарство

 

Населення

Населення з електроопаленням

фізичні одиниці, кВт·год

Середнє по споживачах

123

746

Середнє по області

123

746

Середнє по Україні

161

1 129

Середнє по країнах ЄС*

                303

Середнє по Польщі*

                167

Середнє по Угорщині*

                218

Середнє по Словаччині*

                227

Середнє по Румунії*

                135

Середнє по Молдові*

                н/д

 

Порівняння тарифів на електричну енергію для населення, грн/кВт·год (з податками)*

Україна

Румунія

Польща

Словаччина

Чехія

0,82

3,59

4,02

4,78

5,33

____________
* за офіційними даними, наведеними на сайті Євростат станом на 14.04.2017.

Використано курс НБУ на 2016 рік - 1 євро = 28,29 грн.

 

Структура ринкового тарифу на електричну енергію для населення у 2016 році

Виробництво електроенергії (генерація), 78 %

Дистрибуція, 22 %

 

Структура виробництва електричної енергії в Україні по видах генерації у 2016 році, %

 

НАЕК "Енергоатом"

ТЕС

ГЕС

ТЕЦ

"Зелена" енергія

Частка у загальному обсязі виробництва

53,9 %

31,8 %

6,1 %

6,9 %

1,3 %

Частка у загальній вартості

29,6 %

46,0 %

4,9 %

12,4 %

7,1 %

Довідково: термін відновлення розподільчих електричних мереж виключно за рахунок амортизації становить близько 134 роки.

 

SAIDI, тривалість перерв в електропостачанні у 2016 році, хвилин

 

ПАТ "Сумиобленерго"
(підприємство)

Україна

Країни ЄС

 

планові

непланові

планові

непланові

планові

непланові

Тривалість перерв, хв

560

548

522

690

153

190

 

З планами державного контролю та результатами перевірок ліцензійної діяльності можна ознайомитись на офіційному веб-сайті НКРЕКП   www.nerc.gov.ua.

З додатковою інформацією Ви можете ознайомитись на веб-сайті підприємства:  www.soe.com.ua.

 

З повагою,

Адміністрація АТ "Сумиобленерго"

 

 


 

Шановні споживачі електричної енергії!

       АТ "Сумиобленерго" впроваджує можливість замовлення безкоштовних послуг через Інтернет. Цей сервіс стане у пригоді споживачам, які віддають перевагу інноваційним технологіям з точки зору комфорту, економії часу та надійності. Замовляючи послуги через Інтернет, Ви отримаєте оперативне виконання послуги та заощадите час, який можна витратити на щось більш корисне, ніж стояння в черзі. Також Ви зможете слідкувати за станом виконання замовленої роботи через Інтернет.

Реалізація цього заходу виконується за наступним алгоритмом:

-    замовнику послуги необхідно бути зареєстрованим у підсистемі "Мій Рахунок" (https://billing.soe.com.ua/index_main) на сайті ПАТ "Сумиобленерго;

-    замовити послугу у відповідному діалоговому вікні (заповнити e-mail, номер мобільного телефону та вид послуги);

-    виконавець послуги зв'язується із замовником для погодження дати проведення робіт;

-    виконання робіт проводиться у погоджений з замовником час.

На  цей час реалізована можливість звернень із наступних питань:

-    відсутній контакт в електролічильнику або в комутаційному апараті;

-    не змінюються покази електролічильника;

-    первинне програмування приладу обліку, диференційованого за періодами часу;

-    повторне програмування приладу обліку для дифтарифного обліку електроенергії (за умови, якщо попереднє програмування проводилося до 01.11.2015);

-    шум у електролічильнику.

 

Проте, перелік буде поступово оновлюватись з урахуванням всіх можливих послуг, що надає ПАТ "Сумиобленерго".

Ця послуга зручна для Вас і для нас!

 

 


 

Шановні споживачі електричної енергії!

Прийом показів здійснюється протягом періоду, що починається за два робочі дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій робочий день наступного розрахункового періоду (календарного місяця) одним із способів

 


 

Порядок організації багатотарифного обліку електричної енергії у побутових споживачів (населення).

Для організації обліку електроенергії за тарифами, диференційованими по періодам часу, споживачу необхідно виконати наступний порядок дій:

1.  Надати у відповідну філію АТ "Сумиобленерго" (за місцем встановлення обліку) наступний перелік документів:

–        заява, підписана замовником, на встановлення багатотарифного лічильника, де буде вказано обраний вид тарифного розкладу (дві чи три зони);

–        документ (та його копія), який підтверджує право власності чи користування на об’єкт або земельну ділянку (у разі будівництва);

–        паспортні дані власника та ідентифікаційний код.

2.  Укласти з відповідною філією АТ "Сумиобленерго" договір на виконання робіт про встановлення лічильника.

3.  Отримати у відповідній філії АТ "Сумиобленерго" рахунок на виконання робіт по його встановленню та, за бажанням споживача, на придбання лічильника в АТ "Сумиобленерго" (у разі наявності).

4.  Провести оплату вищезазначеного рахунку.

Забезпечити допуск персоналу відповідної філії АТ "Сумиобленерго" для виконання робіт по встановленню лічильника у заздалегідь погоджений час.

 

Рекомендаціі щодо технічних характеристик ЗВТ (лічильників) для застосування на території ліцензованої діяльності АТ "Сумиобленерго" (Завантажити)

 

 

Орієнтовна вартість багатотарифних лічильників:

–        однофазні від 2 000 грн.;

–        трифазні   від 4 440 грн.*

* вартість лічильників може змінюватись в залежності від цін заводів-виробників.

 

 


 

Орієнтовна вартість виконання робіт по встановленню багатотарифного лічильника.

 

1.  Вартість виконання робіт (без урахування транспортних витрат) в середньому становить:

        –    однофазні - 280,00 грн., з ПДВ*

        –    трифазні   - 390,00 грн., з ПДВ*

 * вартість робіт надана станом на 01.03.2019.

 2. Оплата вартості первинної параметризації багатотарифних лічильників електроенергії (програмування нового електролічильника для розрахунків за тарифами, диференційованими за періодами часу) не стягується із замовника.

 3. Оплата вартості повторної параметризації багатотарифних лічильників для населення, встановлених та взятих на облік до 01.11.2015, для переведення їх на нові тарифні коефіцієнти не стягується із замовника.

 4. У інших випадках параметризація багатотарифних лічильників для населення здійснюється тільки після сплати споживачами послуг відповідно до діючих розцінок (вартість становить від 332 грн.).

 


 

Шановний споживачу!

  Висловлюємо Вам подяку, що протягом минулого року користувалися послугами нашого підприємства та вважаємо своїм обов'язком, згідно з постановою НКРЕКП від 30.03.2017 № 464, довести до Вашого відома інформацію, а саме:

 

  Середньомісячне споживання у 2018 році на одне домогосподарство

 

 

Населення

Населення з електроопаленням

фізичні одиниці, кВт∙год

Середнє по споживачах

116

1 106

Середнє по області

116

1 106

Середнє по Україні

164

975

Середнє по країнах ЄС*

304

Середнє по Польщі*

168

Середнє по Угорщині*

227

Середнє по Словаччині*

219

Середнє по Румунії*

140

Середнє по Молдові*

н/д

* за офіційними даними, наведеними на сайті Євростат станом на 27.02.2019 року за I півріччя 2018 року.

 

Порівняння тарифів на електричну енергію для населення, грн/кВт∙год (з податками)**

 

Україна

Румунія

Польща 

Словаччина 

Чехія 

1,28

4,21

4,86

5,84

6,81

** Використано курс НБУ за I півріччя 2018 року – 1 євро = 32,42 грн.

 

Структура ринкового тарифу на електричну енергію для населення у 2018 році

 

Виробництво електроенергії (генерація), 71%

Дистрибуція, 29%

 

Структура виробництва електричної енергії в Україні по видах генерації у 2018 році, %

 

 

НАЕК «Енергоатом»

ТЕС

ГЕС

ТЕЦ

«Зелена» енергія

Частка у загальному обсязі виробництва

54,5%

29,5%

7,7%

6,4%

2,0%

Частка у загальній вартості

27,0%

47,1%

4,9%

12,4%

8,7%

 

Довідково: термін відновлення розподільчих електричних мереж виключно за рахунок амортизації становить близько 110 років.

 

SAIDI, тривалість перерв в електропостачанні у 2018 році, хвилин

 

Тривалість перерв, хв

ПАТ "Сумиобленерго"

(підприємство)

Україна

Країни ЄС

планові

непланові

планові

непланові

планові

непланові

808

558

455

696

160

102

 

З планами державного контролю та результатами перевірок ліцензійної діяльності можна ознайомитись на офіційному веб-сайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua.

 

З додатковою інформацією Ви можете ознайомитись на веб-сайті підприємства: www.soe.com.ua.

 

З повагою, АТ "Сумиобленерго"

Страница 14 из 26

НОВИНИ