Рейтинг CMS Joomla.
Шаблоны joomla 3 скачать бесплатно.

Logo

face  youtube        

youtube

Ви тут: ГоловнаАкціонерамОсновні відомостіЗагальна інформація

Основні відомості про емітента

Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИОБЛЕНЕРГО»

Скорочене найменування емітента

ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»

Код ЄДРПОУ

23293513

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Юридична адреса емітента

40035, м.Суми, вул.Івана Сірка, 7

Поштова адреса емітента

40035, м.Суми, вул.Івана Сірка, 7

Міжміський код, телефон, факс емітента

(0542)  659-203, 659-503, факс 659-433

Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію

А01 №185284

Дата державної реєстрації

20 жовтня 1998 року

Орган, що провів державну реєстрацію

Виконавчий комітет Сумської міської ради

Основні види діяльності за КВЕД

35.13 Розподілення електроенергії

35.12 Передача електроенергії

35.11 Виробництво електроенергії

Статутний капітал

44281374

Номінальна вартість акції, грн.

0,25

Кількість акцій

177125496

Вид, тип акцій

прості іменні

Форма існування акцій

бездокументарна

Частка простих акцій в статутному капіталі (%)

100

Дата проведення останніх Загальних зборів акціонерів

31 жовтня 2014 року

Адреса, за якою звертатись для ознайомлення з документами

40035, м. Суми, вул. Дем’яна Коротченка, 7

група з питань корпоративних прав, кім. 203

або на сторінці: https://soe.com.ua/aktsioneram

 

1. Найменування

ТОВ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

24241079

4. Місцезнаходження

вул. Ленiна, буд. 8-10, м. Днiпропетровськ, Днiпропетровська обл., 49000, Україна

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 263469

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.10.2003

7. Міжміський код та телефон/факс

(056) 789 17 80 (056) 372 90 56

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

9. Опис

Депозитарнi послуги надаються на пiдставi Договору № 12/12/2011-Д, укладеного мiж ПАТ "Сумиобленерго" та ТОВ "Iнтер-Сервiс-Реєстр" 12 грудня 2011 року.

1. Найменування

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

30370711

4. Місцезнаходження

ул. Нижний Вал, 17/8, м. Київ, Київська обл., 04071 Україна

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 279 65 40 (044) 279 13 22

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

9. Опис

Згiдно з Законом України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 №5178-VI 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку зареєстрованi наданi ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (Рiшення НКЦПФР вiд 01.10.2013 №2092). Центральний депозитарiй забезпечує формування та функцiювання системи депозитарного облiку цiнних паперiв.
Мiж ПАТ "Сумиобленерго" та ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" укладено договiр про обслуговування емiсiї/випускiв цiнних паперiв №ОВ-1313 вiд 04.11.2013.

1. Найменування

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ДНIПРОIНМЕД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

21870998

4. Місцезнаходження

вул.Сiмферопiльська, буд.21, оф.307, м. Днiпропетровськ, Днiпропетровська обл., 49005, Україна

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 546907

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.10.2010

7. Міжміський код та телефон/факс

(056) 726-55-40 (056) 726-55-51

8. Вид діяльності

Страховi послуги

9. Опис

Мiж ПАТ "Сумиобленерго" та ПрАТ "СК "Днiпроiнмед" укладено договори обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв. Та особистого страхування працiвникiв вiдомчої та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин.

1. Найменування

ПрАТ "Українська фондова бiржа"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

14281095

4. Місцезнаходження

провулок Рильський, буд. 10, м. Київ, Київська обл., 01601, Україна

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 581214

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.04.2011

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 235 32 84 (044) 235 32 84

8. Вид діяльності

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

9. Опис

ПрАТ "Українська фондова бiржа" надає послуги щодо допуску та перебування в бiржовому списку УФБ за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв акцiй iменних простих ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО".

1. Найменування

ПрАТ "Страхова копанiя "Арсенал Страхування"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

33908322

4. Місцезнаходження

03056, м. Київ, Солом'янський р-н, вул. Борщагiвська 154

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 198582

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.02.2013

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 502-67-37 (044) 502-67-37

8. Вид діяльності

Страховi послуги

9. Опис

Мiж ПАТ "Сумиобленерго" та ПрАТ "СК "Арсенал Страхування" укладено договiр обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв.

1. Найменування

ПрАТ "Страхова компанiя "КРОНА"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

30726778

4. Місцезнаходження

04071, м. Київ, вул. Межигiрська, 32-А

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 293774

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.08.2006

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 220-09-00 (044) 220-09-00

8. Вид діяльності

Страховi послуги

9. Опис

Мiж ПАТ "Сумиобленерго" та ПрАТ "СК "КРОНА" укладено договiр обов'язкового особистого страхування водiя вiд нещасних випадкiв на транспортi. Головна

Про компанію

Акціонерам

Споживачам

Персонал

Прес-центр