Рейтинг CMS Joomla.
Шаблоны joomla 3 скачать бесплатно.
Logo
values
Facebook YouTube
Ви тут: ГоловнаАКЦІОНЕРАМОсновні відомостіЗагальна інформація

Основні відомості про емітента

Повне найменування емітента

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИОБЛЕНЕРГО»

Скорочене найменування емітента

АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»

Код ЄДРПОУ

23293513

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Юридична адреса емітента

40035, м.Суми, вул.Івана Сірка, 7

Поштова адреса емітента

40035, м.Суми, вул.Івана Сірка, 7

Міжміський код, телефон, факс емітента

0(800)300-247, (0542) 65-96-59, факс (0542)78-64-24

Електронна поштова адреса

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

Дата державної реєстрації

20 жовтня 1998 року

Орган, що провів державну реєстрацію

Виконавчий комітет Сумської міської ради

Основні види діяльності за КВЕД

35.13 Розподілення електроенергії

Статутний капітал

44281374

Номінальна вартість акції, грн.

0,25

Кількість акцій

177125496

Вид, тип акцій

прості іменні

Форма існування акцій

бездокументарна

Частка простих акцій в статутному капіталі (%)

100

Дата проведення останніх Загальних зборів акціонерів

16 квітня 2021 року

Адреса, за якою звертатись для ознайомлення з документами

40035, м. Суми, вул. Івана Сірка, 7

група з питань корпоративних прав, кім. 203

або на сторінці: https://soe.com.ua/aktsioneram

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування

ТОВ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

24241079

4. Місцезнаходження

вул. Воскресенська (Ленiна), буд.8-10, м. Днiпро, Днiпропетровська обл., 49000, Україна

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 263469

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

7. Міжміський код та телефон/факс

(056) 789 17 80 (056) 372 90 56

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

9. Опис

Депозитарнi послуги надаються на пiдставi Договору № 12/12/2011-Д, укладеного мiж ПАТ "Сумиобленерго" та ТОВ "Iнтер-Сервiс-Реєстр" 12 грудня 2011 року.

1. Найменування

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

30370711

4. Місцезнаходження

м. Київ, 04107, вул. Тропініна 7-Г

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 591 04 40 (044) 482 52 14

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

9. Опис

Згiдно з Законом України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 №5178-VI 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку зареєстрованi наданi ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (Рiшення НКЦПФР вiд 01.10.2013 №2092). Центральний депозитарiй забезпечує формування та функцiювання системи депозитарного облiку цiнних паперiв.
Мiж ПАТ "Сумиобленерго" та ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" укладено договiр про обслуговування емiсiї/випускiв цiнних паперiв №ОВ-1313 вiд 04.11.2013.

1. Найменування

ПрАТ "Страхова компанiя "Арсенал Страхування"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

33908322

4. Місцезнаходження

03056, м. Київ, вул. Борщагiвська 154

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №198582

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.02.2013

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 502-67-37 (044) 502 67 30

8. Вид діяльності

Страховi послуги

9. Опис

Мiж ПАТ "Сумиобленерго" та ПрАТ "СК "Арсенал Страхування" укладено договiр обов'язкового страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв пiд час перевезення небезпечних вантажiв.

1. Найменування

ПрАТ "Страхова компанiя "КРОНА"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

30726778

4. Місцезнаходження

04071, м. Київ, вул. Костянтинiвська, 19

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 293774

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

29.04.2014

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 220-09-00 (044) 220-09-00

8. Вид діяльності

Страховi послуги

9. Опис

Мiж ПАТ "Сумиобленерго" та ПрАТ "Страхова компанiя "КРОНА" укладено договiр обов'язкового особистого страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi.

1. Найменування

ТОВ "Український енергетичний реєстр"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

21656006

4. Місцезнаходження

01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 286614

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2013

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 499 90 08 (044) 499 90 08

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

9. Опис

Мiж ПАТ "Сумиобленерго" та ТОВ "Український енергетичний реєстр" укладено договiр на обслуговування рахунку у цiнних паперах.

1. Найменування

Приватне підприємство Аудиторська компанія «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН»

2. Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

3. Kод за ЄДРПОУ

21326993

4. Місцезнаходження

Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, буд. 5, кв. 11

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0238

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

7. Міжміський код та телефон/факс

8. Вид діяльності

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту

9. Опис

Між АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" та Приватним підприємством Аудиторська компанія «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН»укладено договір про надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.ГОЛОВНА

ТОВАРИСТВО

СПОЖИВАЧАМ

АКЦІОНЕРАМ

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ

ОНЛАЙН ЗВЕРНЕННЯ

ПРЕС-ЦЕНТР

КОНТАКТИ