Рейтинг CMS Joomla.
Шаблоны joomla 3 скачать бесплатно.
Logo
values
Facebook YouTube
Ви тут: ГоловнаПРЕС-ЦЕНТРНовини компаніїЯк здійснити приєднання до електромережі?

Функція приєднання нових споживачів до електромереж залишається в компетенції розподільчої компанії ПАТ "Сумиобленерго". Щороку фахівці Товариства здійснюють приєднання до системи розподілу до двох тисяч абонентів. Який порядок цієї процедури – читайте далі.

Як подати заяву про приєднання

Якщо треба приєднати електроустановку загальною потужністю до 50 кВт (включно), вам необхідно звернутися до філій ПАТ "Сумиобленерго" за місцем її розташування та повідомити про намір приєднатися до системи розподілу з заявою типової форми. Вона розміщена на сайті ПАТ "Сумиобленерго" за посиланням. Адреси філій ПАТ "Сумиобленерго" в районах дивіться тут.

У випадку приєднання електроустановки загальною потужністю більше 50 кВт, вам треба звернутись до відділу прийому замовлень ПАТ "Сумиобленерго"     (вул. Прокоф’єва, 9, м. Суми, тел. (0542)-659-687) з такою ж заявою.

У заяві замовник має вказати про свій намір або його відсутність щодо самостійного проектування лінійної частини приєднання.

Хто може подати заяву?

Заява про приєднання подається замовником особисто, його представником або надсилається поштовим рекомендованим відправленням.

Які документи необхідно мати з собою?

До заяви про приєднання додаються:

1) копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об’єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об’єкта, копія документа, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою або копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку – викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;

2) ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів) замовника, земельної ділянки замовника або прогнозованої точки приєднання (для об’єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше);

3) копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання;

4) ТЕО (за наявності).

Замовник-юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі - ПДВ).

Замовник-фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті - серія та номер паспорта).

У разі відсутності повного комплекту документів або неналежного оформлення документів, що додаються до заяви, поданих особисто замовником, ПАТ "Сумиобленерго" приймає належним чином оформлені документи, надає замовнику зауваження щодо повноти та належного оформлення документів.

При отриманні неповного комплекту документів або неналежно оформлених документів, направлених поштовим відправленням, ПАТ "Сумиобленерго" приймає всі отримані документи, вносить відповідну інформацію до реєстру заяв та протягом двох робочих днів від дня отримання заяви інформує замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених зауважень.

Процедура надання послуги з приєднання розпочинається після отримання
ПАТ "Сумиобленерго" всіх документів, вичерпний перелік яких передбачений вище.

Визначення

- місце (точка) забезпечення потужності (замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих електричних мережах оператора системи розподілу (далі – ОСР), від якого (якої) ОСР забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей;

 - місце приєднання (точка приєднання) електроустановки - існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача або замовника, розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки;

 - стандартне приєднання – приєднання електроустановки замовника до діючих мереж оператора системи розподілу на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенем потужності:

     •  перший ступінь – до 16 кВт включно;

     •  другий ступінь – від 16 кВт до 50 кВт включно;

 - нестандартне приєднання – приєднання до електричних мереж електроустановки, за умов приєднання якої ступені напруги в точці приєднання та точці забезпечення потужності не збігаються та/або за умови перевищення числових значень для стандартного приєднання, приєднання до електричних мереж суб’єкта господарювання, який не є ОСР.

Ставки плати

Ставки плати за стандартне приєднання розміщені на сайті ПАТ "Сумиобленерго" за посиланням.

Ставки плати за нестандартне приєднання потужності та ставки плати за лінійну частину нестандартного приєднання розміщені на сайті ПАТ "Сумиобленерго" за посиланням.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг розробила калькулятор вартості послуги зі стандартного та нестандартного приєднання електроустановок замовника до електричних мереж операторів системи розподілу. Він знаходиться за посиланням. За допомогою калькулятора ви можете попередньо розрахувати вартість надання послуги з приєднання

Послуга зі стандартного приєднання та нестандартного приєднання не включає послугу з влаштування комерційного обліку електричної енергії та підключення електроустановок замовника.

Строк надання послуги та виконання

Строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати замовником вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 30 календарних днів від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання.

Строк надання послуги з нестандартного приєднання "під ключ", становить не більше:

120 календарних днів (у тому числі 30 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) – для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок до 160 кВт (включно);

230 календарних днів (у тому числі 30 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) – для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 160 кВт до 400 кВт (включно);

280 календарних днів (у тому числі 45 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) – для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 400 кВт до 1000 кВт (включно);

350 календарних днів (у тому числі 60 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) – для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 1000 кВт до 5000 кВт (включно).

Якщо величина заявленої до приєднання потужності електроустановок замовника становить більше 5000 кВт, строк надання послуги з приєднання визначається з урахуванням строків виконання відповідних заходів згідно з проектною документацію.

Перебіг строку надання послуги з приєднання починається з дня, наступного за днем оплати Замовником ОСР вартості послуги з приєднання до електричних мереж відповідно до умов договору про приєднання.

Інший строк виконання зазначених заходів погоджується із замовником у договорі про приєднання з посиланням на вимоги нормативних документів, що визначають строки проектування та будівництва, або з інших причин, погоджених сторонами договору про приєднання.

У разі необхідності збільшення строку надання послуги приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок) строк надання послуги подовжується на термін, необхідний для здійснення цих заходів.

ОСР після завершення робіт із приєднання повідомляє замовника про готовність власних мереж до підключення електроустановок замовника, надає довідку про виконання технічних умов у частині зовнішнього електрозабезпечення. Зазначена довідка є підставою для укладання замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії.

Після отримання довідки про виконання технічних умов у частині зовнішнього електрозабезпечення замовник надає ОСР заяву на підключення, до якої додаються:

документи, що підтверджують прийняття в експлуатацію (сертифікат або декларація) новозбудованих, реконструйованих або технічно переоснащених об’єктів замовника;

документи, що підтверджують укладання замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії;

документи, що підтверджують отримання замовником послуги з улаштування комерційного обліку електричної енергії.

Факт надання послуги з приєднання підтверджується актом щодо надання послуги з приєднання.

Підключення електроустановок замовника до електричної мережі здійснюється протягом 5 робочих днів після отримання заяви замовника або 10 робочих днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших абонентів.

Якщо у Вас залишилися питання, звертайтеся до кол-центру
ПАТ "Сумиобленерго": 0 800 300 247 (безкоштовно та цілодобово) або 0542 659 659 (згідно з тарифами вашого оператора зв’язку). Консультації також надають фахівці сервісних центрів Товариства.ГОЛОВНА

ТОВАРИСТВО

СПОЖИВАЧАМ

АКЦІОНЕРАМ

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ

ОНЛАЙН ЗВЕРНЕННЯ

ПРЕС-ЦЕНТР

КОНТАКТИ