Рейтинг CMS Joomla.
Шаблоны joomla 3 скачать бесплатно.
Logo
values
Facebook YouTube
Ви тут: ГоловнаСПОЖИВАЧАМПриєднання до електромереж

Набула чинності постанова НКРЕКП від 26.03.2022 № 352 "Про затвердження Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану". Згідно з цією постановою на період дії в Україні воєнного стану до прийняття НКРЕКП окремого рішення зупинено дію розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, та Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої постановою НКРЕКП від 18.12.2018 № 1965, та затверджено Порядок тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану (далі – Порядок).

Порядок розміщений за посиланням

https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-zatverdzhennya-poryadku-timchasovogo-priyednannya-elektroustanovok-do-sistemi-rozpodilu-u-period-diyi-v-ukrayini-voyennogo-stanu

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0352874-22#Text

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, АТ "Сумиобленерго" повідомляє про неможливість надання послуг з приєднання електроустановок замовників за укладеними до 24 лютого 2022 року договорами про приєднання у порядку, визначеному розділом IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, у зв’язку з настанням обставин непереборної сили, до їх офіційного закінчення.


Критерії та умови, у разі виконання яких послуга з приєднання електроустановок певній категорії замовників у період дії воєнного стану на території України може бути надана та/або завершено її надання:

1. Виконання в повному обсязі будівельних робіт в електричних мережах до 24 лютого 2022 року.

2. У разі незавершення будівельно-монтажних робіт в електричних мережах станом на 24 лютого 2022 року можливість надати та/або завершити надання послуги з приєднання електроустановок замовників за договорами про приєднання до електричних мереж, що укладені до 24.02.2022, визначатиметься з дотриманням наступних факторів та обставин:

- незнаходження території виконання будівельно-монтажних робіт в електричних мережах в районі проведення воєнних (бойових) або тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);

- проведене розмінування території виконання будівельно-монтажних робіт в електричних мережах;

- наявність у виконавця паливно-мастильних матеріалів в необхідному/необхідній об’єму та кількості для забезпечення виконання відповідних будівельно-монтажних робіт в електричних мережах;

- наявність у виконавця необхідних для забезпечення виконання відповідних будівельно-монтажних робіт в електричних мережах товарно-матеріальних цінностей, сил та засобів відповідно до вимог проектної документації, державних будівельних норм, стандартів, правил ведення робіт.


Порядок подання заяви на тимчасове приєднання електроустановок до системи розподілу АТ "Сумиобленерго" у період дії в Україні воєнного стану

Згідно Порядку послуга з тимчасового приєднання надається АТ "Сумиобленерго" на підставі договору про тимчасове приєднання, що укладається між замовником послуги з тимчасового приєднання та АТ "Сумиобленерго".

Для отримання проєкту договору про тимчасове приєднання замовнику необхідно звернутись до АТ "Сумиобленерго" із заявою про тимчасове приєднання за формою, наведеною у додатку 1 до Порядку.

До заяви про тимчасове приєднання додаються такі документи:

1) для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), або копія довідки/виписки з ЄДР, для фізичних осіб: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків;

2) належним чином оформлений документ, що посвідчує право на представництво інтересів особи у випадку подання заяви представником;

3) копія документа, що підтверджує право власності чи користування об’єктом нерухомого майна;

4) лист суб’єкта господарювання про згоду приєднати електроустановки замовника до власних електричних мереж у рахунок тимчасового зменшення величини договірної потужності споживання за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії та технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані від суб'єкта господарювання (у разі приєднання електроустановок замовника до електричних мереж суб’єкта господарювання);

5) графічні матеріали у довільній формі із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);

6) довідка військової адміністрації, що підтверджує використання об’єкта для задоволення потреб підприємств із сфери управління Мінстратегпрому та Мінекономіки, а також підприємств Державного концерну «Укробронпром», які залучені до виконання мобілізаційного завдання, а також інших підприємств, незалежно від форми власності, які виконують мобілізаційне завдання за укладеними договорами, Збройних Сил України, інших військових формувань України, правоохоронних органів і сил цивільного захисту (у разі наявності).

Відповідальність за достовірність даних, наданих у заяві та доданих документах несе замовник.

За наявності вищезазначених документів АТ "Сумиобленерго" у термін, визначений законодавством, надасть замовнику проєкт договору про тимчасове приєднання.

Звертаємо увагу! Протягом шести місяців після припинення чи скасування на території України воєнного стану тимчасово приєднані електроустановки на підставі Порядку (у тому числі електроустановки приєднані за рахунок резерву потужності інших споживачів) мають бути приєднані до системи розподілу відповідно до вимог Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, для чого замовнику після завершення військового стану необхідно буде повторно звернутись до АТ "Сумиобленерго" для надання послуги із приєднання (стандартне чи нестандартне), оплатою ставок плати за приєднання, розроблення проєктно-кошторисної документації та інше.ГОЛОВНА

ТОВАРИСТВО

СПОЖИВАЧАМ

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ

ОНЛАЙН ЗВЕРНЕННЯ

ПРЕС-ЦЕНТР

КОНТАКТИ