Рейтинг CMS Joomla.
Шаблоны joomla 3 скачать бесплатно.
Logo
values
Facebook YouTube
Ви тут: ГоловнаСПОЖИВАЧАМПослуги

 

Умови надання доступу до системи розподілу електричної енергії

 1. Користувачі, які в установленому Кодексом систем розподілу порядку виконали вимоги щодо приєднання до системи розподілу, мають право на доступ до системи розподілу товариства та на отримання послуг з розподілу електричноїенергії.
 2. Товариство забезпечує доступ третіх сторін до своєї системи розподілу та надає послуги з розподілу електричної енергії на прозорих та недискримінаційнихумовах.
 3. Товариство не має права відмовити у доступі до своєї системи розподілу, крім випадків недостатньої пропускної спроможності. При цьому товариство має надати обґрунтування причини такої відмови, яка має базуватися на об'єктивних і технічно та економічно обґрунтованих критеріях, а також інформацію про обґрунтований строк, необхідний для створення резерву пропускної спроможності мереж відповідно до затвердженого НКРЕКП плану розвитку системи передачі або системирозподілу.
 4. Доступ до системи розподілу та послуги з розподілу надаються товариством на підставі договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, укладеного між товариством та Користувачем відповідно до умов Кодексу систем розподілу. Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії визначає зобов'язання товариства щодо забезпечення розподілу електричної енергії в межах замовленого Користувачем обсягу потужності за тарифами, що встановлюються НКРЕКП.
 5. Якщо товариство здійснює розподіл електричної енергії в точку(и) приєднання електроустановок виробника, призначених тільки для споживання, такий виробник прирівнюється до споживача та має права і обов'язкиспоживача.
 6. Оплата послуг з розподілу електричної енергії здійснюється за тарифами, які встановлюються НКРЕКП відповідно до затвердженої нимметодики.
 7. Товариство забезпечує Користувачів інформацією, необхідною для вільного та ефективного доступу і використання системи розподілу, у тому числі щодо умов надання доступу і послуг з розподілу (включаючи тарифи) та показників якості електропостачання, відповідно до умов Кодексу системрозподілу.

 

Розрахунки за послуги з розподілу електричної енергії

 1. Товариство має право своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги з розподілу електричноїенергії.
 2. Сума оплати послуг з розподілу визначається виходячи з обсягу електричної енергії, яка була розподілена товариством для відповідного Користувача, та тарифу на розподіл електричної енергії.
 3. З метою здійснення розрахунків товариство виставляє Користувачу рахунок на оплату послуг зрозподілу.
 4. Рахунок на оплату послуг з розподілу за розрахунковий період надається товариством у порядку, передбаченому договором про надання послуг з розподілу електричної енергії. У рахунку обов'язково зазначається кінцева дата його оплати згідно з договором про надання послуг з розподілу електричноїенергії.
 5. Користувач повинен оплатити повну суму виставленого товариством рахунку не пізніше зазначеної в ньому кінцевої дати. Фактичною датою платежу вважається дата зарахування коштів Користувача на розрахунковий рахунок товариства.

 

 

 

 

 

 

 ГОЛОВНА

ТОВАРИСТВО

СПОЖИВАЧАМ

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ

ОНЛАЙН ЗВЕРНЕННЯ

ПРЕС-ЦЕНТР

КОНТАКТИ