Рейтинг CMS Joomla.
Шаблоны joomla 3 скачать бесплатно.
Logo
values
Facebook YouTube
Ви тут: ГоловнаСПОЖИВАЧАМПослугиПослуги приєднання

19.04.2018 року набрав чинності Кодекс систем розподілу, затверджений Постановою від 14.03.2018 р. №310 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. У зв'язку з чим, згідно Закону України «Про ринок електричної енергії», Правила приєднання електроустановок до електричних мереж визнані такими, що втратили чинність.

З урахуванням вищенаведеного, відносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок Замовників до електричних мереж, регулюються Кодексом систем розподілу (надалі – Кодекс) та Законом України «Про ринок електричної енергії».


 - місце (точка) забезпечення потужності (замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих електричних мережах ОСР, від якого (якої) ОСР забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей;

 - місце приєднання (точка приєднання) електроустановки - існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача або замовника, розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки;

 - стандартне приєднання - приєднання електроустановки замовника до діючих мереж оператора системи розподілу на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенем потужності:

     •  перший ступінь - до 16 кВт включно;

     •  другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно;

 - нестандартне приєднання - приєднання до електричних мереж електроустановки, за умов приєднання якої ступені напруги в точці приєднання та точці забезпечення потужності не збігаються та/або за умови перевищення числових значень для стандартного приєднання, приєднання до електричних мереж суб’єкта господарювання, який не є ОСР.

Порядок подання заяви на приєднання

Замовник звертається до філій АТ «Сумиобленерго» за місцем розташування електроустановки щодо наміру приєднатися до системи розподілу із заявою за типовою формою (Завантажити).

У заяві Замовник має вказати про свій намір або його відсутність щодо самостійного проектування лінійної частини приєднання.

Заява про приєднання разом із копіями доданих до неї документів подається Замовником особисто до філій АТ «Сумиобленерго» за місцем розташування електроустановки (https://www.soe.com.ua/about-comp/branches), або надсилається поштовим рекомендованим відправленням.

До заяви про приєднання додаються:

1) копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об’єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об’єкта, копія документа, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою або копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку - викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;

2) ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів) Замовника, земельної ділянки Замовника або прогнозної точки приєднання (для об’єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше);

3) копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання;

4) ТЕО (за наявності).

Замовник - юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі - ПДВ).

Замовник - фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті - серія та номер паспорта).

У разі відсутності повного комплекту документів або неналежного оформлення документів, що додаються до заяви, поданих особисто Замовником, АТ «Сумиобленерго» приймає належним чином оформлені документи, надає Замовнику зауваження щодо повноти та належного оформлення документів.

При отриманні неповного комплекту документів або неналежно оформлених документів, направлених поштовим відправленням, АТ «Сумиобленерго» приймає всі отримані документи, вносить відповідну інформацію до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів від дня отримання заяви інформує Замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених зауважень.

Процедура надання послуги з приєднання розпочинається після отримання АТ «Сумиобленерго» всіх документів, вичерпний перелік яких передбачений вище.

on-line формування заяви про приєднання електроустановки »

28.02.2019

Оголошення про проведення конкурсу щодо визначення підрядних організацій для виконання робіт із будівництва електроустановок зовнішнього електрозабезпечення об’єктів замовників.

1. Замовник торгів

 1.1. Повне найменування: Публічне Акціонерне Товариство “Сумиобленерго”

 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23293513.

 1.3. Місцезнаходження: вул. І. Сірка, 7, м. Суми, 40035

2. Інформація про предмет закупівлі

 2.1. Предмет закупівлі: Роботи з монтажу зовнішніх мереж електропостачання під час надання послуг зі стандартного приєднання об’єктів замовників до електричних мереж АТ «Сумиобленерго»

 2.2. Кількість: Інформацію щодо переліку видів робіт для виконання робіт з монтажу зовнішніх мереж електропостачання під час надання послуг зі стандартного приєднання об'єктів замовників до електричних мереж АТ "Сумиобленерго" у 2019 році розміщено на офіційному сайті Товариства у розділі «Приєднання до електричних мереж»

 2.3. Місце виконання робіт: Сумська область

 2.4. Строк виконання робіт: протягом 2019 року

 2.5. Кваліфікаційні вимоги до учасників - документи, що підтверджують відповідність учасника встановленим кваліфікаційним критеріям:

  •     •  довідка (лист) у довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази - скріплена підписом керівника та печаткою Учасника;
  •     •  довідка (лист) у довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід бази - скріплена підписом керівника та печаткою Учасника;
  •     •  довідка (лист) у довільній формі про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору бази - скріплена підписом керівника та печаткою Учасника;
  •     •  копія ліцензії на виконання робіт- скріплена підписом керівника та печаткою Учасника;
  •     •  довідка, яка містить відомості про підприємство - скріплена підписом керівника та печаткою Учасника:

       а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс);

       б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

       в) банківські реквізити;

  •     •  проект договору, підписаний (вказати посаду, прізвище та ініціали уповноваженої особи Учасника), скріплений печаткою та поданий в окремому файлі.

3. Умови подання цінових пропозицій

 3.1. Місце: вул. Харківська, 125, каб.106, м. Суми, 40007

 3.2. Спосіб: особисто

 3.3. Кінцевий строк: до 07.03.2019

4. Розгляд пропозиції конкурсних торгів

 4.1. Місце: вул. Харківська, 125, каб.106, м. Суми, 40007

 4.2. Дата: 07.03.2019Інформація щодо переліку видів робіт для виконання робіт з монтажу зовнішніх мереж електропостачання під час надання послуг зі стандартного приєднання об'єктів замовників на 2019 рік:


№ з/п Найменування робіт
1 Демонтаж анкерної (кінцевої) опори 0,38 і 10кВ     (1 стояк с 1 підкосом)
2 Демонтаж кутової-анкерної опори 0,38 і 10кВ (1 стояк с 2 підкосами)
3 Демонтаж проміжної опори 0,38кВі 10кВ (1 стояк)
4 Демонтаж голого проводу 0,38кВ (прогін 35 м)
5 Демонтаж ізольованого провода 0,38кВ (прогін 35 м)
6 Демонтаж проводу 10кВ в населеній місцевості (прогін 57 м)
7 Демонтаж проводу 10кВ в ненаселеній місцевості (прогін57м)
8 Установка углової-анкерної опори 10кВ (1 ст с 2 підкосами) без урахування перевезення стояків опор. 
9 Установка анкерної (кінцевої) опори 10кВ (1 ст 1 підкосом) без урахування перевезення стояків опор.
10 Установка проміжної опори 10кВ (1 ст) без урахування перевезення стояків опор.
11 Установка анкерної (кінцевої) опори 0,38кВ без урахування перевезення стояків опор.
12 Установка проміжної опори 0,38кВ без урахування перевезення стояків опор.
13 Установка кінцевої опори 0,38кВ без урахування перевезення стояків опор.
14 Монтаж провідника заземлюючого відкрито по будівельних основах з круглої сталі
15 Підвішування прогону ізольованого проводу AsXSn 2х25 0,38кВ (прогін35м)
16 Підвішування прогону ізольованого проводу AsXSn 4х25 0,38кВ (прогін35м)
17 Підвішування прогону ізольованого проводу AsXSn 4х35 0,38кВ (прогін35м)
18 Підвішування прогону ізольованого проводу AsXSn 4х50 0,38кВ (прогін35м)
19 Підвішування прогону ізольованого проводу AsXSn 4х70 0,38кВ (прогін35м)
20 Підвішування прогону ізольованого проводу AsXSn 4х95 0,38кВ (прогін35м)
21 Підвішування прогону ізольованого проводу AsXSn 4х120 0,38кВ (прогін35м)
22 Підвішування ізольованого проводу 0,38 кВ на переходах AsXSn 2х25
23 Підвішування ізольованого проводу 0,38 кВ на переходах AsXSn 4х25
24 Підвішування ізольованого проводу 0,38 кВ на переходах AsXSn 4х35
25 Підвішування ізольованого проводу 0,38 кВ на переходах AsXSn 4х50
26 Підвішування ізольованого проводу 0,38 кВ на переходах AsXSn 4х70
27 Підвішування ізольованого проводу 0,38 кВ на переходах AsXSn 4х95
28 Підвішування ізольованого проводу 0,38 кВ на переходах AsXSn 4х120
29 Підвішування прогону проводу 10кВ в населеній місцевості (прогін 57 м)
30 Підвішування прогону проводу 10кВ в ненаселеній місцевості (прогін 57м)
31 Підвішування проводу 10кВ на переходах
32 Прокладання 100м кабеля 0,38кВ перерізом до 4х70 в траншеї в трубі зі стрічкою
33 Прокладання 100м кабеля 0,38кВ перерізом до 4х70 в траншеї зі стрічкою
34 Прокладання 100м кабеля 0,38кВ перерізом до 4х120 в траншеї в трубі зі стрічкою
35 Прокладання 100м кабеля 0,38кВ перерізом до 4х120 в траншеї зі стрічкою
36 Прокладання 100м кабеля 0,38кВ перерізом до 4х240 в траншеї в трубі зі стрічкою
37 Прокладання 100м кабеля 0,38кВ перерізом до 4х240 в траншеї зі стрічкою
38 Прокладання 100м кабеля 10кВ перерізом до 3х95 в траншеї зі стрічкою
39 Прокладання 100м кабеля 10кВ перерізом до 3х95 в траншеї в трубі зі стрічкою
40 Прокладання 100м кабеля 10кВ перерізом до 3х185 в траншеї зі стрічкою
41 Прокладання 100м кабеля 10кВ перерізом до 3х185 в траншеї в трубі зі стрічкою
42 Фазування електричної лінії з мережею, до 1 кВ
43 Вимірювання опору ізоляції проводів і кабелів мегомметром
44 Замір повного опору кола "фаза-нуль"
45 Відновлення 1м2 асфальтобетонного покриття автодороги
46 Виготовлення металевої конструкції для кріплення шафи обліку
47 Монтаж металевої конструкції для кріплення шафи обліку
48 Грунтування та фарбування металевих поверхонь
49 Монтаж захистної шафи обліку 1ф.
50 Монтаж захистної шафи обліку 3ф.
51 Монтаж проводу в шафі обліку
52 Монтаж лічильника електричної енергії 1ф.
53 Монтаж лічильника електричної енергії 3ф.
54 Монтаж заземлювача горизонтального в траншеї з круглої сталі та провідника заземлюючого відкрито по будівельних основах з круглої сталі
55 Установка автоматичного вимикача на струм до 25А
56 Установка автоматичного вимикача на струм до 100А
57 Установка автоматичного вимикача на струм до 250А
58 Установка автоматичного вимикача на струм до 400А
59 Установка автоматичного вимикача на струм до 630А
60 Установка рубильника з запобіжника на струм до 100А
61 Установка рубильника з запобіжника на струм до 250А
62 Установка рубильника з запобіжника на струм до 400А
63 Установка запобіжника на струм до 100А
64 Установка запобіжника на струм до 250А
65 Установка запобіжника на струм до 400А
66 Установка роз'єднувача на опорі 10кВ
67 Монтаж з'єднувальної муфти для з'єднання кабелю та ізольованого проводу до 4х70
68 Монтаж з'єднувальної муфти для з'єднання кабелю та ізольованого проводу до 4х240
69 Монтаж кінцевої муфти для кабелю 0,38кВ перерізом до 4х70 (на опорі)
70 Монтаж кінцевої муфти для кабелю 0,38кВ перерізом до 4х120 (на опорі)
71 Монтаж кінцевої муфти для кабелю 0,38кВ перерізом до 4х240 (на опорі)
72 Монтаж кінцевої муфти для кабелю 10кВ перерізом до 3х95 (на опорі)
73 Монтаж кінцевої муфти для кабелю 10кВ перерізом до 3х185 (на опорі)
74 Монтаж кінцевої муфти для кабелю 0,38кВ перерізом до 4х70 в ЗТП
75 Монтаж кінцевої муфти для кабелю 0,38кВ перерізом до 4х120 в ЗТП
76 Монтаж кінцевої муфти для кабелю 0,38кВ перерізом до 4х240 в ЗТП
77 Монтаж кінцевої муфти для кабелю 10кВ перерізом до 3х95 в ЗТП
78 Монтаж кінцевої муфти для кабелю 10кВ перерізом до 3х185 в ЗТП
79 Монтаж сполученої муфти для кабелю 0,38кВ перерізом до 4х70
80 Монтаж сполученої муфти для кабелю 0,38кВ перерізом до 4х120
81 Монтаж сполученої муфти для кабелю 0,38кВ перерізом до 4х240
82 Монтаж сполученої муфти для кабелю 10кВ перерізом до 3х95
83 Монтаж сполученої муфти для кабелю 10кВ перерізом до 3х185
84 Випробування проводів та кабельної лінії 0,38 кВ
85 Випробування кабельної лінії 10 кВ
86 Монтаж ОПН при улаштуванні трифазного вводу
87 Монтаж ОПН при улаштуванні однофазного вводу
88 Прокладання проводу AsXSn 4х25 в гофротрубі при улаштуванні вводу
89 Монтаж траверси на існуючу опору
90 Обетонування одного стояку при улаштуванні опори ПЛ
91 Перепідключення існуючих абонентів
92 Перевезення нових стояків СВ-95 опор на відстань 100 км
93 Перевезення нових стояків опор СВ-105 на відстань 100 км
94 Обрізання крони дерева з телевишки
95 Улаштування однофазного вводу
96 Улаштування трифазного вводу
97 Заміна   в ЗТП-6(10)/0,4кВ силового трансформатора на 160кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нового трансформатора.
98 Заміна в ЗТП-6(10)/0,4кВ силового трансформатора на 250кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нового трансформатора.
99 Заміна в ЗТП-6(10)/0,4кВ силового трансформатора на 400кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нового трансформатора
100 Заміна в ЗТП-6(10)/0,4кВ силового трансформатора на 630кВА. (МГТ) без урахування вартості перевезення нового трансформатора.
101 Монтаж ящику підключення ЯРП-100 в ЗТП 6(10)/0,4 кВ
102 Монтаж розподільчої панелі та шинного моста в ЗТП-6(10)/0,4 кВ
103 Монтаж розподільчої панелі.Трансформатор 160 кВА.
104 Монтаж розподільчої панелі.Трансформатор 250 кВА.
105 Монтаж розподільчої панелі.Трансформатор 400 кВА.
106 Монтаж розподільчої панелі.Трансформатор 630 кВА.
107 Заміна в КТП-6(10)/0,4кВ (кіоскового типу) силового трансформатора на 100кВА. (МГТ) без урахування вартості перевезення нового трансформатора.
108 Заміна в КТП-6(10)/0,4кВ (кіоскового типу) силового трансформатора на 160кВА. (МГТ) без урахування вартості перевезення нового трансформатора.
109 Заміна в КТП-6(10)/0,4кВ (кіоскового типу) силового трансформатора на 250кВА. (МГТ) без урахування вартості перевезення нового трансформатора.
110 Заміна в КТП-6(10)/0,4кВ (кіоскового типу) силового трансформатора на 400кВА. (МГТ) без урахування вартості перевезення нового трансформатора.
111 Заміна в КТП-6(10)/0,4кВ (кіоскового типу) силового трансформатора на 630кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нового трансформатора.
112 Заміна силового трансформатора в існуючій КТП-10/0,4 кВ (стовбового та мачтового типу) на новий потужністю 100 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нового трансформатора.
113 Заміна силового трансформатора в існуючій КТП-10/0,4 кВ (стовбового та мачтового типу) на новий потужністю 160 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нового трансформатора.
114 Заміна силового трансформатора в існуючій КТП-10/0,4 кВ (стовбового та мачтового типу) на новий потужністю 250 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нового трансформатора.
115 Будівництво КТП 10/0,4кВ стовбового типу потужністю 63 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нового трансформатора.
116 Будівництво КТП 10/0,4кВ стовбового типу потужністю 100 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нового трансформатора.
117 Будівництво КТП 10/0,4кВ мачтового типу потужністю 63 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП.
118 Будівництво КТП 10/0,4кВ мачтового типу потужністю 100 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП.
119 Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з повітряним вводом потужністю 63 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП
120 Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з повітряним вводом потужністю 100 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП .
121 Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з кабельним вводом потужністю 63 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нового трансформатора та КТП .
122 Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з кабельним вводом потужністю 100 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП
123 Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з кабельним вводом потужністю 160 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП
124 Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з кабельним вводом потужністю 250 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП
125 Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з кабельним вводом потужністю 400 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП
126 Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з кабельним вводом потужністю 630 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП
127 Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з повітряним вводом потужністю 160 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП
128 Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з повітряним вводом потужністю 250 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП
129 Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з повітряним вводом потужністю 400 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП
130 Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача
131 Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземлюючими елементами
132 Будівництво КТП -10/0,4кВ кіоскового типу з повітряним вводом потужністю 630 кВА (МГТ) без урахування вартості перевезення нових трансформатора та КТП
133 Відновлення 1м2 асфальтобетонного покриття тротуару
134 Монтаж кінцевої муфти для кабелю 10 кВ з ізояцією із зшитого поетилену 1х95 мм в ЗТП
135 Монтаж кінцевої муфти для кабелю 10 кВ з ізояцією із зшитого поліетилену 1х185 мм в ЗТП
136 Покриття 10 мп кабелю з паперовою ізоляцією 10 кВ 3х185 протипожежним розчином
137 Відновлення 1м2 існуючого покриття ФЕМ
138 Прокладання 20м кабеля 10кВ перерізом до 3х185 в проколі ГНБ 
139 Прокладання 20м кабеля 10кВ перерізом до 3х95 в проколі ГНБ   
140 Прокладання 20м кабеля 10кВ з ізоляцією із зшитого поліетилену перерізом до 1х185мм2 в проколі ГНБ
141 Прокладання 20м кабеля 10кВ з ізоляцією із зшитого поліетилену перерізом до 1х95мм2 в проколі ГНБ
142 Прокладання 20м кабеля 10кВ з ізоляцією із зшитого поліетилену перерізом до 1х185мм2 в проколі ГНБ з улаштуванням загального футляру
143 Прокладання 20м кабеля 10кВ з ізоляцією із зшитого поліетилену перерізом до 1х95мм2 в проколі ГНБ з улаштуванням футляру
144 Прокладання 20 м кабелю через дорогу (відкрит. метод). Кабель перерізом 3х95 мм2 з закладанням резервної труби.
145 Прокладання 20 м кабелю через дорогу (відкрит. метод). Кабель перерізом 3х185 мм2 з з закладанням резервної труби
146 Прокладання 20 м кабелю через дорогу (відкрит. метод). Кабель перерізом 1х95 мм2 з ізоляцією із зшитого поліетилену з закладанням резервної труби.
147 Прокладання 20 м кабелю через дорогу (відкрит. метод). Кабель перерізом 1х185 мм2 з ізоляцією із зшитого поліетилену з закладанням резервної труби.
148 Монтаж кінцевої муфти для кабелю 10 кВ з ізояцією із зшитого поліетилену перерізом до 1х95 мм на опорі
149 Монтаж кінцевої муфти для кабелю 10 кВ з ізояцією із зшитого поліетилену перерізом до 1х185 мм на опорі
150 Монтаж сполучної муфти для кабеля 10кВ перерізом до 1х95 з ізоляцією із зшитого поліетилену
151 Монтаж сполучної муфти для кабеля 10кВ перерізом до 1х185 з ізоляцією із зшитого поліетилену
152 Прокладання 100 м кабелю 10 кВ з ізояцією із зшитого поліетилену перерізом 1х95 мм в траншеї 
153 Прокладання 100 м кабелю 10 кВ з ізояцією із зшитого поліетилену перерізом 1х185 мм в траншеї
154 Прокладання 100 м кабелю 10 кВ з ізояцією із зшитого поліетилену перерізом 1х95 мм в траншеї в трубі
155 Прокладання 100 м кабелю 10 кВ з ізояцією із зшитого поліетилену перерізом 1х185 мм в траншеї в трубі
156 Перевезення нового силового трансформатора   потужністю 63 кВА на відстань100 км
157 Перевезення нового силового трансформатора потужністю 100 кВА на відстань100 км
158 Перевезення нового силового трансформатора потужністю 160 кВА на відстань100 км
159 Перевезення нового силового трансформатора потужністю 250 кВА на відстань100 км
160 Перевезення нового силового трансформатора потужністю 400 кВА на відстань100 км
161 Перевезення нового силового трансформатора потужністю 630 кВА на відстань100 км
162 Перевезення нового КТП з повітряним вводом (без урахування ваги трансформатора) на відстань 100 км
163 Перевезення нового КТП з кабельним вводом (без урахування ваги трансформатора) на відстань 100 км