Рейтинг CMS Joomla.
Шаблоны joomla 3 скачать бесплатно.
Logo  

Call-centre

 

values

  Facebook YouTube
Ви тут: ГоловнаСПОЖИВАЧАМПослугиПослуги приєднання

19.04.2018 року набрав чинності Кодекс систем розподілу, затверджений Постановою від 14.03.2018р. № 310 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. У зв'язку з чим, згідно Закону України «Про ринок електричної енергії», Правила приєднання електроустановок до електричних мереж визнані такими, що втратили чинність.

З урахуванням вищенаведеного, відносини, які виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок Замовників до електричних мереж, регулюються Кодексом систем розподілу (надалі – Кодекс) та Законом України «Про ринок електричної енергії».

 

Визначення

 - місце (точка) забезпечення потужності (замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих електричних мережах ОСР, від якого (якої) ОСР забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей;

 - місце приєднання (точка приєднання) електроустановки - існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача або замовника, розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки;

 - стандартне приєднання - приєднання електроустановки замовника до діючих мереж оператора системи розподілу на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенем потужності:

     перший ступінь - до 16 кВт включно;

     другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно;

 - нестандартне приєднання - приєднання до електричних мереж електроустановки, за умов приєднання якої ступені напруги в точці приєднання та точці забезпечення потужності не збігаються та/або за умови перевищення числових значень для стандартного приєднання, приєднання до електричних мереж суб’єкта господарювання, який не є ОСР.

 

Ставки плати за стандартне приєднання на 2018 рік    3авантажити.

 

Звітна інформація щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за:

  1.   І квартал 2015 року          Завантажити;
  2.   І півріччя 2015 року          Завантажити;
  3.   9 місяців 2015 року          Завантажити;
  4.   2015 рік          Завантажити;
  5.   І квартал 2016 року          Завантажити;
  6.   І півріччя 2016 року          Завантажити;
  7.   9 місяців 2016 року          Завантажити;
  8.   2016 рік          Завантажити;
  9.   I квартал 2017 року          Завантажити;
  10.  І півріччя 2017 року          Завантажити;
  11.  9 місяців 2017 року          Завантажити;
  12.  2017 рік          Завантажити;
  13.  I квартал 2018 року          Завантажити;
  14.  6 місяців 2018 року          Завантажити;
  15.  9 місяців 2018 року          Завантажити.

Порядок подання заяви на приєднання

Замовник звертається до філій ПАТ «Сумиобленерго» за місцем розташування електроустановки щодо наміру приєднатися до системи розподілу із заявою за типовою формою (Завантажити).

У заяві Замовник має вказати про свій намір або його відсутність щодо самостійного проектування лінійної частини приєднання.

Заява про приєднання разом із копіями доданих до неї документів подається Замовником особисто до філій ПАТ «Сумиоблнерго» за місцем розташування електроустановки (https://www.soe.com.ua/about-comp/branches), або надсилається поштовим рекомендованим відправленням.

До заяви про приєднання додаються:

1) копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об’єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об’єкта, копія документа, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою або копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку - викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;

2) ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів) Замовника, земельної ділянки Замовника або прогнозної точки приєднання (для об’єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше);

3) копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання;

4) ТЕО (за наявності).

Замовник - юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі - ПДВ).

Замовник - фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті - серія та номер паспорта).

У разі відсутності повного комплекту документів або неналежного оформлення документів, що додаються до заяви, поданих особисто Замовником, ПАТ «Сумиоблнерго» приймає належним чином оформлені документи, надає Замовнику зауваження щодо повноти та належного оформлення документів.

При отриманні неповного комплекту документів або неналежно оформлених документів, направлених поштовим відправленням, ПАТ «Сумиоблнерго» приймає всі отримані документи, вносить відповідну інформацію до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів від дня отримання заяви інформує Замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених зауважень.

Процедура надання послуги з приєднання розпочинається після отримання ПАТ «Сумиоблнерго» всіх документів, вичерпний перелік яких передбачений вище.ГОЛОВНА

ТОВАРИСТВО

СПОЖИВАЧАМ

АКЦІОНЕРАМ

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ

ОНЛАЙН ЗВЕРНЕННЯ

ПРЕС-ЦЕНТР

КОНТАКТИ