Рейтинг CMS Joomla.
Шаблоны joomla 3 скачать бесплатно.
Logo
values
Facebook YouTube

Врегулювання взаємовідносин між споживачами та ПАТ "Сумиобленерго" на момент  запровадження нового ринку електричної енергії у відповідності до Закону України "Про ринок електричної енергії" (до 01.01.2019). 

 Заява-приєднання до умов договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії
 Додатки

Доводимо до Вашого відома, що згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" від 16.04.2020, відбулась зміна найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИОБЛЕНЕРГО" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИОБЛЕНЕРГО".
Звертаємо Вашу увагу на те, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИОБЛЕНЕРГО" є правонаступником всіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИОБЛЕНЕРГО".

Укладення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії в зв’язку з запровадженням нового ринку електричної енергії (після 01.01.2019).

 Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (з 01.11.2021)
 Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (укладався з 29.09.2021 по 31.10.2021)
 Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (укладався з 01.07.2020 по 28.09.2021)
 Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (укладався з 22.04.2020 по 30.06.2020)
 Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (до 21.04.2020)
 Заява на укладення/внесення змін до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії
 Зразок заповнення заяви на укладення/внесення змін до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії

Для укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії Споживач повинен подати АТ "Сумиобленерго" письмову заяву (засобами поштового або електронного зв’язку) та документи, визначені КСР, за 20 робочих днів до бажаної дати початку отримання послуг з розподілу електричної енергії (п. 11.3.2 КСР).

Форма заяви на укладення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії розроблена АТ "Сумиобленерго", розміщена на офіційному веб-сайті у доступному для перегляду та завантаження форматі і є додатком 1 до даного Порядку (п. 11.3.3-11.3.4 КСР). У заяві про укладення договору зазначається місцезнаходження об'єкта, реквізити заявника та наявність чинного паспорту точки розподілу (абз. 2 п. 2.1.7 ПРРЕЕ).

Згідно п. 11.3.5 КСР до заяви споживачем додаються документи визначені п. 2.1.7 ПРРЕЕ.

Пунктом 2.1.7 ПРРЕЕ встановлено:

-  заяву про укладення відповідного договору із зазначенням місцезнаходження об’єкта та реквізитів заявника та наявності чинного паспорту точки розподілу;

-  для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), роздрукований із мережі Інтернет, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;

для фізичних осіб: копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);

копію документа, яким визначено право власності чи користування на об'єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку або її частину (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта), право на розміщення електроустановок на території здійснення господарської діяльності з розподілу електричної енергії (у разі відсутності об'єкта споживача). У разі укладення за двома та більше об'єктами споживача одного договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії споживач подає документи, передбачені цім підпунктом за кожним із об'єктів споживача;

копію документа про підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з установчого документа про повноваження керівника (для юридичних осіб), копію довіреності, виданої в установленому порядку тощо), за необхідності;

копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) та постачання електричної енергії на будівельні майданчики, у разі якщо наявність такого дозволу є обов'язковою або зазначені документи вимагаються законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених законодавством випадках, копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок);

-  довідку про обсяги очікуваного споживання електроенергії окремо за кожною площадкою вимірювання споживача;

-  та інші документи, за необхідності, які передбачені вимогами чинного законодавства.

Окрім того, згідно розділу IV п. 1.4 та п. 3.1 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених Міністерством палива та енергетики України № 258 від 25.07.2006, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за №1143/13017, споживачу, що не є побутовим необхідно надати:

-  копію розпорядчого документу про призначення особи, відповідальної за електрогосподарство, з перевіркою знань та присвоєння групи з електробезпеки для обслуговування електроустановок;

копії протоколів вимірювання електричного обладнання.

ГОЛОВНА

ТОВАРИСТВО

СПОЖИВАЧАМ

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ

ОНЛАЙН ЗВЕРНЕННЯ

ПРЕС-ЦЕНТР

КОНТАКТИ